Vår vision

Vår vision är ”Att bli Nordens snabbaste IT-företag”

Att vara snabba betyder för oss att vår kundservice ska vara i absolut toppklass, att våra ledtider ska vara så korta som det bara går och att vi hela tiden försöker förbättra oss. Eller försnabba om du vill…

Vårt uppdrag: ”Vi ska leverera IT som gör våra kunder gladare genom att vara snabba, nytänkande och reko”

Nöjda kunder är glada kunder. På Solid Park går vi till jobbet varje dag med inställningen att vi ska vara Snabba, Nytänkande & Reko. Då tror vi att just du blir lite gladare…

I praktiken handlar det om en företagskultur med massor av engagemang. Engagemang i våra kunder, att vilja förstå ny teknik, att ge bra service, att vilja lite extra.