Miljöpolicy

Efterfrågan på Grön IT-drift ökar för varje dag. Enligt Gartner groups undersökningar står IT utrustningen för 2 procent av de totala koldioxidutsläppen. Det är lika mycket som den globala flygtrafiken…

För oss på Solid Park är det en självklarhet att dra vårt strå till stacken för att minska utsläppen och mängden av miljöfarliga ämnen. En stor positiv effekt för miljön har virtualisering av servrar visat sig vara. I många fall sänks elförbrukningen med så mycket som 80-90 %. Vi har virtualiserat hela vår serverpark och effekten är väldigt positiv.

För den energi vi trots allt förbrukar i serverhallen, köps motsvarande utsläppsrätter.  Vår näst största utsläppskälla är resor i tjänsten. För att minska behovet av resor använder vi ett avancerat video- och telefonkonferenssystem, som vi dessutom kan erbjuda våra kunder i form av molntjänster. När vi ändå måste resa har vi höga krav på våra tjänstebilar och väljer miljövänliga alternativ.

Sedan våren 2015 är vårt ledningssystem certifierat enligt ISO 14001 (miljöledningssystem). Som kund hos Solid Park kan du vara trygg i att du också bidrar till en bättre miljö genom Grön IT.

I många av våra produktblad hittar du vår logotyp för ”Bra miljöval”. Tjänster som minskar resor, minskar strömförbrukning och/eller bygger på få eller inga servrar.

bra-miljoval