FAR

FAR hade en delad IT-miljö, vissa servrar lokalt och vissa servrar hos leverantör, vilket bland annat gjorde att ansvar tenderade att bli otydligt. I samband med att man sökte en helhetsleverantör av IT-drift genomfördes en upphandling och valet föll på Solid Park.

FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR arrangerar också utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter och finns mitt i Stockholm med uppemot 60 användare.

I den tidigare IT-miljön outsourcades viss serverdrift och andra delar av serverparken stannade i huset. Att driva egna servrar, om än med stöd från leverantör, kan bli dyrt samt att säkerhet och tillgänglighet kräver en hel del. Man upplevde att det var svårt att hänga med. FAR sökte en helhetsleverantör som utöver drift av servrar och system även hade en fullskalig Service Desk och kunde vara en långsiktig samarbetspartner.

– Vi uppfattade Solid Park som både kompetenta och proaktiva. Kompetenta både inom generell IT-drift men också Microsofts utbud som är viktigt för oss. Proaktiva i form av att man hade ett brett utbud av tjänster, möjligheter att addera och ändra tjänster efter behov samt att de kontinuerligt utvecklade tjänster i takt med förändringar på marknaden, säger Åsa Olsson, IT-chef på FAR.

FAR har efter inledande övertagandeprojekt flyttat till Office 365. E-post, Skype och OneDrive har skapat en mobilitet som uppskattas högt och fler och fler av modulerna i Office 365 börjar användas. Serverdriften finns i Solid Parks datahallar och man har även infört flera tjänster för att hantera säkerhet.

– Vi har minskat våra risker och känner en annan trygghet idag. Dessutom har Solid Park levt upp till hur de uppfattades under upphandlingen – vi är mycket nöjda med Service Desk och upplever att Solid Park är just så proaktiva som vi hoppades. De lyssnar på oss och hjälper oss till nya tjänster när vi får behov, avslutar Åsa Olsson.

Åsa Olsson, IT-chef, FAR