VG Power Turbo

VG Power Turbo är ett Västeråsbaserat företag som förser industri- och elkraftmarknaden med komplett service av turbogeneratorer och kringutrustning. VG Power Turbo var tidigare del av en stor internationell industrikoncern. I början av 2015 bröt man sig ur och det nybildade bolaget behövde en ny IT-lösning.

VG Power Turbo tillfrågade flera leverantörer och valet föll på Solid Park. ”De var inte billigast poängterar ekonomichefen Karin Sandelin, men ett bra och professionellt bemötande där man tydligt visade sin kompetens gjorde att vi kände förtroende för att låta Solid Park hantera vår IT”.

VG Power Turbo hade tydliga krav där man sökte fördelarna från den tidigare IT-miljön, dvs en modern lösning med struktur, ordning och reda men i en mindre skala. Bl.a. önskade man en standardiserad klientplattform och som många företag var man inte särskilt intresserad av en massa servrar. Solid Parks lösning Connect 365 tillsammans med Office 365 gör att man idag enbart har egna servrar i Solid Parks datacenter för sina verksamhetssystem.

”Etableringsprojektet var en utmaning, fortsätter Karin Sandelin. Att lämna en större koncern och dessutom flera andra externa tjänsteleverantörer i princip över en dag innebär att man verkligen behöver stöd från den nya leverantören och det fick vi av Solid Park.

”Supporten är snabb och effektiv att ha att göra med. Även här får vi alltid bra bemötande, snabba svar och kompetent hjälp. En klar skillnad mot den stora organisation vi tidigare tillhörde där ledtiderna var helt annorlunda. Vi har även fått en backuplösning med snabb och enkel återställning av specifikt data och dessutom en arkiveringslösning utöver det. Det känns tryggt och matchar väl mot vårt ISO-certifierade ledningssystem”.

kopia-1

 

 

 

 

Karin Sandelin, ekonomichef/vVD
VG Power Turbo