IF Friskis&Svettis

IF Friskis&Svettis i Västerås drev IT i egen regi med en tjänst som IT-och lokalansvarig. I samband med att organisationen växte sökte man en ny lösning. Man ville komma ifrån personberoende och på så sätt öka tryggheten. Att välja en outsourcingmodell var inte självklart men valet föll på Solid Park som var en av flera aktörer som fick lämna förslag på lösning.

IF Friskis&Svettis är en idrottsförening med lite annorlunda mål. Här tränar man för sitt eget välbefinnande, målet är ett leende. Som organisation är föreningen större än vad man kanske först tänker. IF Friskis&Svettis Västerås har idag verksamhet i tre egna lokaler med 23 anställda. Föreningen har hela 22 000 medlemmar i Västerås och drivs till stora delar ideellt med hjälp av ca. 400 funktionärer.

Hos Friskis finns datorer som måste fungera under alla öppettider. Datorer som hanterar reception, kassa, bokning, inpassering och mer därtill finns i alla lokaler. Dessutom bemannas ett kansli av anställd personal. Behoven är lite olika men gemensamt är kravet på korta ledtider när det händer något.

– Med Solid Park fick vi en helt annan nivå på kvalitet och tillförlitlighet. För det första finns alltid Service Desk och tekniker på ett telefonsamtals avstånd. Våra servrar, system och backup drivs och förvaltas framtidssäkert i Solid Parks datahallar och dessutom fick vi en långsiktig partner som kan hjälpa oss att utvecklas. Vi är långt mindre sårbara idag, säger Marie Johansson, verksamhetschef på IF Friskis&Svettis Västerås.

Friskis är en del av Solid Parks lösning Connect 365 som innebär att de inte behöver lägga tid och energi på att följa med utvecklingen kring infrastruktur. Istället kan man fokusera på de egna verksamhetssystemen och eventuella nya behov.

– Våra användare har idag en stor trygghet i att kunna förlita sig på bra och snabb support. Vi fick stöd och hjälp av Solid Parks duktiga tekniker när vi skulle byta verksamhetssystem. Solid Park hjälpte oss även till Office 365 som då var nytt och oprövat för oss. Idag känns det som helt rätt steg och den här typen av stöd och rådgivning var en av anledningarna att vi valde just Solid Park, avslutar Marie Johansson.