Consoden ersatte sin IT-miljö med Connect365

Konsultföretaget Consoden ersatte sin gamla IT-miljö med Connect365. Företaget har fått en mycket hög säkerhetsnivå samtidigt som man har fått alla fördelar som en molnlösning ger, framför allt stora kostnadsbesparingar.

Consoden är ett konsultföretag som arbetar med system- och verksamhetsutveckling. Eftersom många av företagets kunder har mycket avancerade verksamheter är kraven på säkerhet och tillförlitlighet höga. Tidigare hade Consoden egen IT-drift som sköttes av företagets egna konsulter vid sidan av deras kunduppdrag. Consoden önskade en IT-lösning där den egna personalen inte var involverad och efter en analys av de alternativ som fanns på marknaden konstaterade Consoden att Microsoft Office 365 var det bästa valet.

Office 365 uppfyllde dock inte Consodens hårda krav på säker inloggning. Consoden fick kontakt med Solid Park som med tjänsten Connect365 kunde integrera en säkerhetslösning som innebär att en app installeras på användarens mobiltelefon. Användaren når IT-miljön genom att göra en s.k. tvåfaktorsinloggning där man loggar in i systemet med ett användarnamn och ett lösenord, men också med en engångskod som genereras av appen.

Med Connect365 har Consoden fått bättre funktionalitet bl.a. genom att alla tjänster alltid är uppdaterade och på så sätt får man även tillgång till ny teknik och nya lösningar.

– Hela tiden kan vi ligga på framkant med ny teknik utan att det kostar något extra. Tidigare gjorde vi sällan uppgraderingar, eftersom det varje gång krävde stora resurser.

Mats Östlund, VD
Consoden

Dags att modernisera Er verksamhet med modern IT-miljö?

Boka in en kostnadsfri konsultation med en specialist ifrån Solid Park. Vi tittar på hur just ni kan dra ännu mer nytta av modern IT. Konsultationen omfattar följande:

  • Analys av befintlig IT-miljö
  • Processer och verktyg
  • Kravspecifikation för att modernisera