Nyheter


31 januari 2019
Alla

Candidator DGC förvärvar Solid Park

I syfte att stärka sin position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden har Candidator DGC förvärvat IT-bolaget Solid Park inklusive dotterbolaget Exeo. Förvärvet ger Candidator DGC utökad geografisk närvaro i Mälardalen och Östergötland, breddad kundbas och ökad affärsvolym. Totalt kommer koncernen att sysselsätta cirka 850 medarbetare.

30 januari 2019
Alla

Solid Park lanserar S3, datalagring som tjänst

Solid Park har investerat i nästa generations datalagringssystem baserad på S3-teknologi. S3 är ett öppet gränssnitt som medför enkel och smidig backup, arkivering eller offsite-storage från de flesta stora leverantörerna av programvara och hårdvara för datalagring och backup. Med Solid Parks S3, Datalagring som tjänst erbjuds all lagring på garanterat svensk diskyta i våra egna datahallar.

28 juni 2018
Alla

Exeo blir en del av Solid Park

Solid Park, som i vintras förvärvade Office IT-partner i Västerås, fortsätter nu expansionen med förvärv av Motala-baserade Exeo. Bägge företagen erbjuder IT-drift, systemutveckling och konsulttjänster till så väl privata som offentliga verksamheter. Gemensamt för bolagen är också inriktningen att vara den självklara lokala IT-leverantören.

27 april 2018
Alla

Frukostseminarium GDPR, 4 maj 2018

Frågor & svar - en månad kvar. Den nya Dataskyddsförordningen (eller GDPR) påverkar oss alla. Klart är att alla företag/organisationer behöver identifiera var och hur man hanterar personuppgifter, anpassa hanteringen mot Dataskyddsförordningen samt se över skydd och säkerhet.

20 april 2018
Alla

Solid Park och GDPR

GDPR, eller Dataskyddsförordningen, är den nya lagstiftningen kring lagring och hantering av personuppgifter som EU beslutat om. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och är en väsentlig stärkning av individers rätt till sina personuppgifter. GDPR ställer nya krav på företag och organisationer som lagrar samt behandlar personuppgifter.