Systemförvaltning

Systemförvaltning

För musen över bilden för mer information.

Ett eget team för ditt system

Systemförvaltningen ser till att ditt IT-system levererar största möjliga nytta under hela sin livscykel. Du får ett eget team som lär känna ditt system och din verksamhet. Teamet har en färdig process och moderna verktyg för att förebygga problem och rätta till fel på ett korrekt sätt.

Teamet tar in de nya risker, behov och möjligheter som dyker upp i omvärlden och vidarutvecklar ditt system så att det hela tiden stödjer din verksamhet på bästa sätt. Det är tryggt, det är kostnadseffektivt och det är framför allt det enklaste sättet att säkerställa funktionen hos komplexa IT-system.

Vill du prata med oss om systemförvaltning?

Kontakta Jimmy Söderberg, Stockholm:

Kontaktperson

Jimmy Söderberg, Affärsområdeschef Jimmy Söderberg Affärsområdeschef System

Kontakta mig