Virtualisering

Sedan företaget startades 2005 har vi arbetat intensivt med virtualisering med VMware och Microsoft Hyper-V i botten och de senaste åren med hårdvara från Cisco.

Virtualisering

I våra drifthallar är basen VMware och självklart erbjuder vi även design och implementation till dig som vill ha IT-drift i egen regi.

bilden

Så optimerar du ditt virtuella datacenter

Gratis e-Bok
I denna e-Bok får du några tips för att optimera virtualisering och datalagring med bl.a. Tintri, VMware och Cisco.


 

Serverlösningar

Söker du högpresterande serverlösningar till din egen virtualiserade plattform rekommenderar vi Cisco. Cisco trädde in som en stor spelare i serverbranschen senare än många andra men har också lyckats med en välintegrerad lösning. Cisco Unified Computing System (UCS) är en helintegrerad serverlösning som ingår i Ciscos UDC-koncept (ett heltäckande koncept som kombinerar och knyter ihop Ciscos lösningar för servers, nätverk, lagring och säkerhet).

Molnlösningar

Idag handlar inte allt om att driva system i egna servrar, IT som tjänst i molnet är minst lika relevant. Vi erbjuder lösningar både vad gäller serverdrift, databas- och webtjänster samt backup, lagring och arkivering i Azure.

Kontaktperson

Niklas Gustafsson Regionchef Östergötland 070-349 07 81

Kontakta mig