Mobile Device Management

Att hantera Smartphones (Apple IOS, Android eller Windows Phone) eller motsvarande paddor/tablets är inte alltid helt enkelt för ett företag/en organisation. Vill du centralt hantera säkerhet och inställningar på ditt företags enheter eller distribuera appar som ska användas inom företaget behövs ett verktyg för ”Mobile Device Management”. Genom tjänsten Work 365 mobile levererar vi en helt molnbaserad tjänst där du uppnår detta och mycket mer.

Med Work 365 mobile erbjuds ett antal funktioner:

  • Grundkonfiguration
  • Inventering
  • Centrala regler för inställningar (t.ex. krav på PIN-kod)
  • Distribution av Appar

Med verktyg för Mobile Device Management styrs grundkonfiguration av en enhet centralt så att alla inställningar företaget vill ha automatiskt installeras, några exempel är e-post, inställningar för trådlösa nätverk och krav på användande av PIN-kod. Grundinstallationen sköts enkelt av användarna själva genom att surfa till en websida.

Efter att enheten blivit konfigurerad rapporteras kontinuerligt data så att full inventering alltid finns. Vilka enheter har vi, vem har vilken enhet, vilken version av operativsystem med mera. Privat innehåll, t.ex. dokument och bilder stannar däremot i enheten och görs inte tillgängligt för administratörer.

Med Work 365 mobile går det även att styra distribution av appar. Här kan man som företag alltså dels underlätta installation av standardappar men även se till så att alla användare, fördelade på önskade grupper/avdelningar, verkligen har tillgång till de appar som företaget vill nå ut med. Det går även att skapa egna appar och distribuera dessa utan att publicera via AppStore, Google Play eller Windows Store.

Administration & support
Solid Park hanterar administration och vi erbjuder även  support till slutanvändare där det ingår stöd vid installationsprocedurer, stöd till selfserviceportal och den inbyggda appen, stöd vid lösenordsbyten för e-post och Office 365-appar samt remote wipe eller låsning.

Läs mer i produktbladet: Solid Park, Work 365 mobile

Kontaktperson

Arne Hedman Säljare 070-618 00 27

Kontakta mig