Backup & arkivering

Kostnadseffektiv och säker backup har alla företag alltid velat ha men samtidigt har backup ofta varit en problemfråga. Nu erbjuder vi en enkel, säker och helt skalbar lösning för långtidsbackup och arkivering. Lösningen är helt molnbaserad och vi tar hand om administration och övervakning. Kan backup bli enklare?

Backup 365 är en ny typ av långtidsbackup och arkiveringstjänst som är helt molnbaserad. Glöm allt vad veckoschema, månadsschema och årsbackup heter. Här långtidslagras/arkiveras allt data i molnet och du bestämmer hur många år data ska lagras och hur många generationer som ska finnas av dina filer.

Flexibel distansbackup & arkivering

Backup 365 är flexibelt och har stöd för många plattformar och flera olika metoder för backup/restore:

Backup av servrar och datorer
– Välj aktuella filer/mappar som ska säkerhetskopieras
– Stöd för Windows, Linux och Mac.
– Tillägg finns för backup av Microsoft SQL Server och Microsoft Exchange
Bare Metal backup/restore
– Backup av hela servrar med återställning vid serverkrasch (Windows)
VMware och Hyper-V
– Säkerhetskopiering av hela virtuella hostar

Säkerhet & komprimering

Backup 365 är säkert, data krypteras innan överföring och är krypterat även under överföringen. Lösningen har även komprimering av data vilket gör att datalagringskostnaden sjunker. Dessutom är kostnaden per GB och månad redan låg, 75 öre/GB och månad!

Modern och säker lagring molnet

Data lagras primärt i Microsoft Azure. Möjlighet finns att lagra data på andra platser, t.ex. om du har egen lagringslösning. Prata med oss så får du veta mera!

Ladda ner produktblad: Solid Park, Backup 365

Kontaktperson

Niklas Gustafsson Regionchef Östergötland 070-349 07 81

Kontakta mig