Nyheter


31 januari 2019
Alla

Candidator DGC förvärvar Solid Park

I syfte att stärka sin position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden har Candidator DGC förvärvat IT-bolaget Solid Park inklusive dotterbolaget Exeo. Förvärvet ger Candidator DGC utökad geografisk närvaro i Mälardalen och Östergötland, breddad kundbas och ökad affärsvolym. Totalt kommer koncernen att sysselsätta cirka 850 medarbetare.

30 januari 2019
Alla

Solid Park lanserar S3, datalagring som tjänst

Solid Park har investerat i nästa generations datalagringssystem baserad på S3-teknologi. S3 är ett öppet gränssnitt som medför enkel och smidig backup, arkivering eller offsite-storage från de flesta stora leverantörerna av programvara och hårdvara för datalagring och backup. Med Solid Parks S3, Datalagring som tjänst erbjuds all lagring på garanterat svensk diskyta i våra egna datahallar.