Nyheter


27 april 2018
Alla

Frukostseminarium GDPR, 4 maj 2018

Frågor & svar - en månad kvar. Den nya Dataskyddsförordningen (eller GDPR) påverkar oss alla. Klart är att alla företag/organisationer behöver identifiera var och hur man hanterar personuppgifter, anpassa hanteringen mot Dataskyddsförordningen samt se över skydd och säkerhet.

20 april 2018
Alla

Solid Park och GDPR

GDPR, eller Dataskyddsförordningen, är den nya lagstiftningen kring lagring och hantering av personuppgifter som EU beslutat om. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och är en väsentlig stärkning av individers rätt till sina personuppgifter. GDPR ställer nya krav på företag och organisationer som lagrar samt behandlar personuppgifter.