Nyheter


28 oktober 2017
Alla

Seminarium Västerås: Dataskyddsförordningen/GDPR, vad krävs och vilka tekniska lösningar finns?

För oss alla påverkar den nya dataskyddsförordningen (eller GDPR) i någon mån. Klart är att alla behöver identifiera sin egen nivå och genomföra vissa åtgärder. Det kan handla om både juridik, organisation, rutiner och teknik. I förlängningen av Dataskyddsförordningen bör företag bl.a. titta på att skydda användaridentiteter, kryptera data, se över backup/restore och skydd mot skadlig kod.