Solid Park, en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Alla, Publicerat den 28 mars 2017

Solid Park har utsetts till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017 av den internationella organisationen Great Place to Work.

gptw_sweden_sveriges-bastaarbetsplatser_2017_rgb

I vintras blev Solid Park utsedda till ett av Sveriges superföretag av Veckans Affärer. Nu har vi vunnit nästa framgång och blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av organisationen Great Place to Work. Solid Park arbetar utifrån perspektiven Snabba, Nytänkande och Reko där samtliga medarbetare är med och påverkar genom ständiga förbättringar.

”Som tjänsteföretag är medarbetarnas trivsel och engagemang absolut avgörande för att våra kunder ska vara glada. Engagemanget får vi genom att låta medarbetarna själva vara med och utforma sina arbetsförhållanden men också genom att de har stort inflytande över företagets verksamhet, och inte minst våra kontor. Då kommer trivseln naturligt.”, säger Johan Åkerlund, VD på Solid Park. ”Vi har ca 100 medarbetare och en hälsosam tillväxt såväl ekonomiskt som personellt. Vi gläds mycket åt den här utmärkelsen, som är ett bevis på lyckad personalpolitik och en modern företagskultur.”

Undersökningen som Great Place to Work genomför består av två delar; Trust Index och Culture Audit. Den första påminner om en klassisk medarbetarenkät, med skillnaden att frågorna är de samma som används i hela världen, vilket ger fantastiska jämförelsemöjligheter med andra företag i samma bransch, samma storlek eller samma geografi. I den andra delen utvärderar Great Place to Work hur företaget arbetar för att ständigt utveckla verksamheten, förbättra för sina medarbetare och stärka kulturen i bolaget.

De 25 företag som har starkast kultur och nöjdast medarbetare hamnar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Totalt utvärderas årligen 10 miljoner medarbetare utspridda i 7000 organisationer, lokaliserade i 50 olika länder.

Hela listan finns här: http://sverigesbastaarbetsplatser.nu/

För mer information, kontakta gärna:
Johan Åkerlund, VD Solid Park. johan.akerlund@solidpark.se, 070-3490780