Solid Park tecknar avtal för IT-drift med Katrineholms Kommun

Alla, Publicerat den 17 januari 2017

Katrineholms kommun har upphandlat IT-drifttjänster och tecknar nu ett nytt avtal med Solid Park. Avtalet är omfattande och innebär en helhetsdrift av kommunens IT. Det nya avtalet är värt 104 miljoner kronor med en avtalsperiod om fyra år med optioner på förlängning i upp till tre (1+1+1) år.

Solid Park har även tidigare stöttat kommunen med IT-tjänster, men omfattningen ökar i och med upphandlingen. Avtalet omfattar bl.a. serverdrift, arbetsplatstjänster för ca. 1 500 datorer, support till ca. 3 000 användare samt drift av kommunens alla lokala nätverk. Leveransen sker delvis från Solid Parks kontor i Västerås och Norrköping men närservice hanteras av 10 medarbetare på kontoret i Katrineholm.

”En kvalitetsstämpel för oss säger Christer Berlin, regionchef på Solid Park. Genom att vinna den här typen av upphandling med mycket höga krav har vi visat att vi klarar både leveransförmåga och konkurrenskraftiga priser till stora kunder. ”

Katrineholms kommun har ca 33 500 invånare och ca 3000 medarbetare inom kommunen. Inom kommunledningen finns en mindre IT-avdelning som agerar beställare av tjänsterna i avtalet.

”Vi är mycket nöjda med upphandlingen som inneburit en lång och stor process. Vi har varit väldigt noga och ställt höga krav i upphandlingen där vissa tjänster tillkommit och andra formaliserats ytterligare. Att Solid Park blir leverantör de kommande åren känns jättebra. De har under de senaste åren visat att de är att lita på, har bidragit till att servicegraden ökat och att tillgängligheten till våra system höjts”, säger Ulrika Westerberg, IT- och kommunikationschef på Katrineholms Kommun.