Nyheter


17 januari 2017
Alla

Solid Park tecknar avtal för IT-drift med Katrineholms Kommun

Katrineholms kommun har upphandlat IT-drifttjänster och tecknar nu ett nytt avtal med Solid Park. Avtalet är omfattande och innebär en helhetsdrift av kommunens IT. Det nya avtalet är värt 104 miljoner kronor med en avtalsperiod om fyra år med optioner på förlängning i upp till tre (1+1+1) år.